Předtáborový zpravodaj 2023

Adresa tábora:

Jméno a příjmení dítěte

Tábor opočenských skautů

549 55 Žďár nad Metují


ODEVZDÁNÍ ZAVAZADEL – na tábor je v pátek 7. 7. 2023 v době od 15.00 do 17.00 u garáží v Dobrušské ulici 

ODJEZD – na tábor v sobotu 8. 7. 2023.  Sraz v 8.45 hodin na vlakovém nádraží v Opočně (odjezd vlaku v 9.17).

NÁVRAT – z tábora v pátek 21. 7. 2023 v 17.58 hodin na vlakové nádraží Opočno. Poté si bude možno vyzvednout zavazadla dětí – opět  u garáží v Dobrušské ulici

Podmínkou pro přijetí dítěte na tábor:

  • Prohlášení zákonných zástupců o bezinfekčnosti bude podepsáno při odevzdání zavazadel 
  • Kopie průkazky zdravotní pojišťovny.
  • Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci.
  • Dotazník
  • Souhlas rodičů s poskytováním informací o zdravotním stavu dítěte.

Všechny přiložené tiskopisy musí být řádně vyplněny, podepsány a odevzdány nejpozději 22. června 2023 (do schránky u skautské klubovny, do schránky paní Komárkové, Dobrušská 541, vedoucím vašeho dítěte, příp. ve skautské klubovně dne 13. 6. od 1700 do 1830).

Osobní léky (+ návod k použití a popis dávkování) odevzdejte při předání zavazadel – krabičky léků musí být podepsány.

Nedávejte dětem, prosím, na tábor cenné věci (mobily, tablety, fotoaparáty atd.).

Na tábor, prosím, neposílejte balíčky. Dětem ale pište dopisy, pohledy, všechny děti na ně čekají.

CO JEŠTĚ STIHNOUT PŘED TÁBOREM

  • naučte děti základní úkonům v kuchyni – mazání chleba nožem, škrábání brambor i čištění zeleniny, mytí a utírání nádobí – to musí umět každý.
  • skládání kufru – ukažte dětem, kam co v kufru dáváte, ať nemusí věci hledat a celý kufr rozházet. Pokud kufr zamknete, nezapomeňte klíčky doma. Je lépe kufr převázat.

Tábor – slovo kouzelné, plné vzrušení a slastných předtuch, příhod a pocitů, jež nelze prožít jinde než právě na táboře. Nejsou to žádná prázdná slova, říkáme-li táboru „podnik pro správné lidi“. Kdo jste s námi na táboře už byl, jistě potvrdíte, že tábor není jen samá zábava, koupání, hry a legrace, ale že je to také notná dávka práce, mnohdy velmi těžké. (Například topení pod kotli v dešti nebo v nesnesitelném žáru slunce, pomoc při vaření, mytí kupy nádobí atd.). A k tomu vůbec ještě různé jiné svízele, jež zvládnout s klidem a úsměvem, bez zuření a pláče se často těžko podaří.

Tábor je pevnou zkouškou a tréninkem našich schopností: to je vytrvalosti, pevnosti, trpělivosti, odpovědnosti a kázně.

  • proč noční hlídka? – její původní význam, totiž ochraňovat tábor před chtivými vetřelci, není dnes již příliš aktuální. Na místech, kde máme tábory, se většinou pobertové nezdržují a přepady spřátelených oddílů jsou spíše zpestřením a ukázkou ostražitosti služby. Je ostuda, když se dostane do tábora cizí skaut. Dnes slouží hlídky hlavně k zajištění pohody a klidu v noci. Upozorní zdravotníka, když se někomu udělá špatně a sám není schopen si pomoci, upevní plachtu při nočním větru, pohlídá potok při stoupající vodě. V žádném případě nesmí služba na hlídce usnout!! Nehoví si v teple a pohodlí v kuchyni a tábor nenechá být, ale pravidelně tábor obchází a kontroluje. Bez podstatného důvodu nesvítí na stany.
  • proč ranní rozcvička? – dlouhodobé zkušenosti nám ukázaly, jak rychle lze docílit otužování dětí a zabránit rýmám a dokonce i angínám. Děti se pohybují během dne v tričku i při chladném počasí a zima jim není. Rovněž koupání v chladné řece Metuji vyvolává u návštěv údiv, ale zůstává bez následků.
  • proč mobilní telefon NE? – není elektrická energie na dobíjení telefonu. 

Prvním jídlem na táboře je oběd, dejte dětem balíček na cestu, ale ne příliš mnoho.

Z hygienických důvodů nejsou na táboře povoleny návštěvy rodičů

Své případné dotazy před i během tábora můžete volat na uvedené telefony:

Věra Komárková                                   604 156 141 

Marie Vojtíšková                                  739 013 942

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>