Tábor

Místo konání: Maršovské údolí u Police nad Metují
Datum konání: 7. – 20. července 2024 (hlavní turnus), 20. – 26. července 2024 (malý tábor)
Ubytování ve vybavených stanech pro 2. Tábor pod vedením zkušených vedoucích. Strava 5x denně.

Přihlášky budou k dispozici od začátku února u vedoucích dětí, vyplněné přihlášky odevzdejte co nejdřív (nejpozději 30. dubna) do schránky na chodbě v klubovně. Na později odevzdané přihlášky nemusí být brán ohled.

!!! POZOR máme nové číslo účtu: 2702764629/2010 !!!

Naše táborová louka

Tábor Maršov 2019
Tábor Maršov 2018

Informace o táboře jsou průběžně aktualizovány.

Historie našich táborů:

Tábory chlapců:

1929 – u Skuhrova
1931 – u Kamenice
1933 – u Skuhrova
1934 – u Rachova na Podkarpatské Rusi
1935 – u Kounova
1936 – u Kounova
1937 – u Pěčína nad Zdobnicí
1938 – Lukavice
1939 – Masty
1946 – Slatina nad Zdobnicí
1969 – chlapci byli vzdáleni asi 2 km od dívčího tábora v Hlinném
1970 – chlapci byli vzdáleni asi 2 km od dívčího tábora v Hořičkách
1990 – Maršovské údolí u Police nad Metují
1991 – Maršovské údolí u Police nad Metují
1992 – Maršovské údolí u Police nad Metují
1993 – Maršovské údolí u Police nad Metují
1994 – Maršovské údolí u Police nad Metují
1995 – Maršovské údolí u Police nad Metují
1996 – Maršovské údolí u Police nad Metují
1997 – Maršovské údolí u Police nad Metují, tábor byl vyplaven
1998 – Maršovské údolí u Police nad Metují
Tábory dívek:

1933 – nad Kounovem
1935 – u Kounova
1936 – u Mnichové
1937 – na Zdobnici u Přímu
1939 – u Mastů
1946 – Slatina nad Zdobnicí
1969 – Hlinné
1970 – Hořičky
1990 – Maršovské údolí u Police nad Metují
1991 – Maršovské údolí u Police nad Metují
1992 – Maršovské údolí u Police nad Metují
1993 – Maršovské údolí u Police nad Metují
1994 – Maršovské údolí u Police nad Metují
1995 – Maršovské údolí u Police nad Metují
1996 – Maršovské údolí u Police nad Metují
1997 – Maršovské údolí u Police nad Metují, tábor byl vyplaven
1998 – Maršovské údolí u Police nad Metují
Společné tábory dívek i chlapců na jedné louce:

1999 – Maršovské údolí u Police nad Metují
2000 – Maršovské údolí u Police nad Metují
2001 – Maršovské údolí u Police nad Metují
2002 – Maršovské údolí u Police nad Metují
2003 – Maršovské údolí u Police nad Metují
2004 – Maršovské údolí u Police nad Metují
2005 – Maršovské údolí u Police nad Metují
2006 – Maršovské údolí u Police nad Metují
2007 – Maršovské údolí u Police nad Metují
2008 – Maršovské údolí u Police nad Metují
2009 – Maršovské údolí u Police nad Metují
2010 – Maršovské údolí u Police nad Metují
2011 – Maršovské údolí u Police nad Metují
2012 – Maršovské údolí u Police nad Metují
2013 – Maršovské údolí u Police nad Metují
2014 – Maršovské údolí u Police nad Metují
2015 – Maršovské údolí u Police nad Metují
2016 – Maršovské údolí u Police nad Metují
2017 – Maršovské údolí u Police nad Metují
2018 – Maršovské údolí u Police nad Metují
2019 – Maršovské údolí u Police nad Metují
2020 – Maršovské údolí u Police nad Metují
2021 – Maršovské údolí u Police nad Metují
2022 – Maršovské údolí u Police nad Metují
2023 – Maršovské údolí u Police nad Metují

Jak popsat umístění našeho tábora?
Dovolte použít slova spisovatele a znalce dětské povahy pana Miloše Zapletala.
„Sedíme ve vlaku, povídáme si o nejobyčejnějších věcech, vypravujeme nejotřepanější vtipy, ale za tím vším je špatně utajované vzrušení a očekávání velkých událostí, které se nezadržitelně blíží. A najednou máme pod nohama závěje jehličí, sestupujeme do údolí , u cesty stojí staré smrky jako čestná stráž, najednou se rozkřičí sojka, její skřehotání nám projede celým tělem a náhle jsme citliví na každý zvuk. Ostře vnímáme šplouchání peřejí, neujde nám měkký dusot kopýtek v houštinách. Všechno je tu pro nás nové, neobvykle zajímavé. Opustili jsme město a v údolí na břehu řeky nás čeká tábor, lesní osada, svobodná republika mladých. Opustili jsme rodiče a pohodlný dům a budeme žít jako opravdoví robinzoni v dočasných domečcích s plátěnou střechou. Vidíte ten hustý les? Sestupujeme po stráni až k prvním stanům, ve kterých je tajemné šero. Rozvaliny středověkého hradu nad táborem nás podivně rozechvívají. Zelené hřebeny, které se zvedají ve vlnách až k obzoru, zvou na velké výzkumné výpravy. A ty skály nad řekou! Všechno tu přímo voní dobrodružstvím!“
Pan Zapletal psal snad tyto věty na našem tábořišti, tak realisticky je popsáno. Nebo snad minulé generace našich vedoucích našla tak dokonalé místo k táboření?

Údaje k poloze tábořiště.
Tábor se nachází v katastru obce Žďár nad Metují, okres Náchod. Nejblíže k táboru se nachází obec Maršov nad Metují. Pozemek tábora je vlastnictvím skautského střediska Opočno.