Monthly Archives Červen 2022

Předtáborový zpravodaj

Adresa tábora:
Jméno a příjmení dítěte
Tábor opočenských skautů
549 55 Žďár nad Metují

ODEVZDÁNÍ ZAVAZADEL na tábor je v pátek 8. 7. 2022 v době od 15:00 do 17:00 u garáží v Dobrušské ulici.

ODJEZD na tábor je v sobotu 9. 7. 2022. Sraz je v 9 hodin na vlakovém nádraží v Opočně.

NÁVRAT z tábora bude v pátek 22. 7. 2022 v 17:52 na vlakové nádraží v Opočně.

Podmínkou pro přijetí dítěte na tábor je poskytnutí informací prostřednictvím následujících dokumentů:

  • Vyplněná přihláška na tábor
  • Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte (vyplní ošetřující lékař dítěte, předvyplněný tiskopis jste obdrželi s ostatními tiskopisy v obálce)
  • Souhlas rodičů s poskytováním informací o zdravotním stavu dítěte
Zobrazit více