Předtáborový zpravodaj

Adresa tábora:
Jméno a příjmení dítěte
Tábor opočenských skautů
549 55 Žďár nad Metují

ODEVZDÁNÍ ZAVAZADEL na tábor je v pátek 9. 7. 2021 v době od 15:00 do 17:00 u garáží v Dobrušské ulici.

ODJEZD na tábor je v sobotu 10. 7. 2021. Sraz je v 8:45 hodin na KUPKOVĚ NÁMĚSTÍ v Opočně (také letos pojedou děti zvláštním autobusem, odjezd v 9:00).

NÁVRAT z tábora bude v pátek 23. 7. 2021 v 17 hodin na KUPKOVO NÁMĚSTÍ v Opočně.

Podmínkou pro přijetí dítěte na tábor je poskytnutí informací prostřednictvím následujících dokumentů:

 • Vyplněná přihláška na tábor
 • Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte (vyplní ošetřující lékař dítěte, předvyplněný tiskopis jste obdrželi s ostatními tiskopisy v obálce)
 • Souhlas rodičů s poskytováním informací o zdravotním stavu dítěte
 • Dotazník
 • Souhlas zákonných zástupců dítěte s účastí na táboře
 • Prohlášení zákonných zástupců o bezinfekčnosti (bude podepsáno až při odevzdání zavazadel) 
 • Kopie průkazky zdravotní pojišťovny

Všechny výše uvedené tiskopisy musí být řádně vyplněny, podepsány a odevzdány nejpozději 22. června 2021 (do schránky paní Komárkové, Dobrušská 541, vedoucím vašeho dítěte, příp. ve skautské klubovně dne 15. 6. od 15 do 17 hodin).

Osobní léky (+ návod k použití a popis dávkování) odevzdejte při předání zavazadel) – krabičky léků musí být podepsány

Nedávejte dětem, prosím, na tábor cenné věci (mobily, tablety, fotoaparáty atd.).

Na tábor, prosím, neposílejte balíčky s ovocem! Dětem ale pište dopisy, pohledy, všechny děti na ně čekají

Své případné dotazy před i během tábora můžete volat na uvedené telefony:
Věra Komárková: 604 156 141
Marie Vojtíšková: 739 013 942

CO JEŠTĚ STIHNOUT PŘED TÁBOREM

 • naučte děti základním úkonům v kuchyni – mazání chleba nožem, škrábání brambor i čištění zeleniny, mytí a utírání nádobí – to musí umět každý.
 • skládání kufru – ukažte dětem, kam co v kufru dáváte, ať nemusí věci hledat a celý kufr rozházet. Pokud kufr zamknete, nezapomeňte klíčky doma. Je lépe kufr převázat.

Tábor – slovo kouzelné, plné vzrušení a slastných předtuch, příhod a pocitů, jež nelze prožít jinde než právě na táboře. Nejsou to žádná prázdná slova, říkáme-li táboru „podnik pro správné lidi“. Kdo jste s námi na táboře už byl, jistě potvrdíte, že tábor není jen samá zábava, koupání, hry a legrace, ale že je to také notná dávka práce, mnohdy velmi těžké. (Například topení pod kotli v dešti nebo v nesnesitelném žáru slunce, pomoc při vaření, mytí kupy nádobí atd.). A k tomu vůbec ještě různé jiné svízele, jež zvládnout s klidem a úsměvem, bez zuření a pláče se často těžko podaří.

Tábor je pevnou zkouškou a tréninkem našich schopností: to je vytrvalosti, pevnosti, trpělivosti, odpovědnosti a kázně.

 • proč noční hlídka? – její původní význam, totiž ochraňovat tábor před chtivými vetřelci, není dnes již příliš aktuální. Na místech, kde máme tábory, se většinou pobertové nezdržují a přepady spřátelených oddílů jsou spíše zpestřením a ukázkou ostražitosti služby. Je ostuda, když se dostane do tábora cizí skaut. Dnes slouží hlídky hlavně k zajištění pohody a klidu v noci. Upozorní zdravotníka, když se někomu udělá špatně a sám není schopen si pomoci, upevní plachtu při nočním větru, pohlídá potok při stoupající vodě. V žádném případě nesmí služba na hlídce usnout!! Nehoví si v teple a pohodlí v kuchyni a tábor nenechá být, ale pravidelně tábor obchází a kontroluje. Bez podstatného důvodu nesvítí na stany.
 • proč ranní rozcvička? – dlouhodobé zkušenosti nám ukázaly, jak rychle lze docílit otužování dětí a zabránit rýmám a dokonce i angínám. Děti se pohybují během dne v tričku i při chladném počasí a zima jim není. Rovněž koupání v chladné řece Metuji,  vyvolává u návštěv údiv, ale zůstává bez následků.
 • proč mobilní telefon NE? – není elektrická energie na dobíjení telefonu. Jediný spotřebič je lednička, umístěná v soukromém domě vzdáleném 750 metrů. 

Prvním jídlem na táboře je oběd, dejte dětem balíček na cestu, ale ne příliš mnoho

LETOS NEJSOU NA TÁBOŘE POVOLENY NÁVŠTĚVY RODIČŮ

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>